Pomagamy firmom w ich CSR'ach!

Trafiaj swoimi aktywacjami CSR/ESG w samo serce klienta

Świat jest w kryzysie. Ludziom brakuje siły, by zajmować się wszystkimi nieszczęściami świata. A także kompetencji, by je zrozumieć. Oraz uwagi i motywacji, czasu i pieniędzy, a także nadziei na zmianę, by angażować się w działania na rzecz dobra.

Macie ciężko! W pocie czoła przekuwacie brand purpose na angażujące i wiarygodne akcje. Tymczasem ponad połowa konsumentów Wam nie wierzy, a co trzeci nie rozumie kampanii CSR/ESG*. Do tego cała Wasza konkurencja też walczy o bycie marką z wartościami (zieloną, tęczową czy inaczej wybieloną), w związku z czym traci unikalność.

*Na podstawie badań IRCenter z września 2022 r., szczegóły w ofercie badania.

Przeanalizowaliśmy reakcje na setki przykładów realnych aktywacji ESG/CSR, żeby zdiagnozować, które szczytne cele naprawdę poruszają Polki i Polaków oraz jakie mechaniki ich angażują.

Idea projektu

Activation HUB to mapa drogowa do serc Polaków i zarazem zasady jazdy dla brandowych source for good.

Pomaga uniknąć błądzenia po zadupiach uwagi i mandatów od konsumentów w postaci oskarżenia o green-, pink- czy woman-washing.

Ładniej i prościej?

Projekt powstał, by pomóc realizować aktywacje angażujące, inspirujące, przełomowe, realnie wpływające na wartość marek, dające ludziom poczucie sprawstwa, nadzieję i optymizm.

Wartości znacznie bardziej pożądane i deficytowe niż Wasze produkty i usługi (no niestety).

ohy &
    AHy

Activation Hub doceniam przede wszystkim za kompleksowe podejście do tematu różnorodnych aktywacji i za praktyczność. Materiał przeprowadził nas przez całą ścieżkę pracy nad aktywacjami: zaczynając od „rachunku sumienia” z akcji, które były/są prowadzone (rekomenduję potraktowanie Golden Rules i Watchoutów jako checklisty do weryfikacji przeszłych aktywności), przez projektowanie tego, co chcielibyśmy wprowadzić (tu mega inspirujący zestaw przeanalizowanych aktywności), po sprawdzanie na różnych etapach przygotowywania kampanii, czy zmierzamy w dobrym kierunku, dzięki oparciu na wskaźnikach AHPower Indeksu.

Daria Affeltowicz
Insight Manager
Kompania Piwowarska

Activation Hub jedyny w swoim rodzaju ‘reality check’. W precyzyjny, zwymiarowany sposób możemy sprawdzić jak kampanie – piękne i słuszne w założeniach – odbierane są przez konsumentów. Activation Hub odkrywa, na czym warto się skoncentrować, aby być skutecznym. Pokazuje jak w jakich obszarach warto działać, czym się kierować i daje praktyczny kompas, a w połączeniu z warsztatem – wiedzę i narzędzia do budowy mechanizmów, które będą podstawą naszych wiarygodnych i skutecznych kampanii CSR dla kilku marek.

Justyna Plucińska
Consumer Insights & Market Analysis Manager
The Lorenz Bahlsen Snack-World

Activation Hub to prawdziwa, inspirująca mapa do serc Polaków. Raport poddaje analizie szerokie spektrum rzeczywistych działań podejmowanych przez firmy w Polsce i na świecie. Ukazuje, które działania najlepiej rezonowały, a które zdecydowanie nie trafiły do ich serc i rozumów. Dzięki tak holistycznemu spojrzeniu oraz popartej przykładami liście wskazówek i zakazów raport pozwala na dużo bardziej przemyślany wybór rozwiązań/aktywacji, które mogą być przynieść realną wartość naszej marce. Co ważne, wiemy także w jaki sposób możemy zmierzyć ich potencjał i szanse powodzenia.

Małgorzata Czerska
Kierownik Zespołu Badań, Departament Marketingu
Bank Pekao S.A.

RAPORT, KTÓRY MÓWI JAK ZROBIĆ

SKUTECZNĄ KOMUNIKACJĘ CSR/ESG

AH ! Power Index

Zrozumienie jak wyliczyliśmy siłę aktywacji i obszarów. Kluczowe KPI’s dla aktywacji. 

10 golden rules

10 kluczowych zasad tworzenia aktywacji ESG/CSR nawigujących na sukces na polskim rynku.

Obszary & aktywacje

Analiza aktywacji w obszarach tematycznych: Ekologia, Lokalność, Kryzys, Różnorodność, Dobrostan

Co rusza Polaków

Analiza jakie tematy obchodzą rodaków, a jakie są im obojętne. Odnośniki do ponad 30 różnych badań, publikacji i opracowań.

10 watchouts

10 najpopularniejszych pułapek, w które wpadła Twoja konkurencja, a Ty możesz ich uniknąć.

Demografie

Analiza aktywacji przez zmienne demograficzne dające wiedzę, kogo czym aktywizować.

5 najważniejszych konsumenckich obszarów aktywacji CSR/ESG

Ekologia
Dobrostan
Różnorodność
Kryzys
Lokalność

Prawdziwe, niezależnie od tego, czy Wasze działania na rzecz dobra podyktowane są regulacjami prawnymi, oczekiwaniami konsumentów, szczerą wiarą w odkupienie wkładu Waszych marek w kryzys, czy też po prostu biznesem.

Każdy obszar ma swoją uniwersalną moc, jest to AH!POWER INDEX (na podstawie aktywacji w danym obszarze).

Opisaliśmy też, kiedy szczególnie warto stawiać na dany obszar, dlaczego, do kogo, w jakim kontekście i co to daje.

Zastosowanie. Wybór do komunikacji

Obszar

Określenie obszaru działania i nadrzędnych wartości

Fokus

Wybór tematów w obrębie purpose Waszej marki

Mechanika

Dopasowanie mechanik do idei ze względu na kluczowe dla Was KPI’s

forma

Wybór unikalnej formy, która pozwoli wyróżnić się z clutteru

Narzędzia

Atrakcyjne onarzędziowanie kampanii

AH ! Power Index. Jak został opracowany.

JEDEN WSKAŹNIK I JEGO SKŁADOWE (Atrakcyjność, Wyróżnialność, Ważność, Poruszenie, Chęć Podzielenia się, Zaangażowanie), aby móc stworzyć benchmark, który może służyć do pozycjonowania każdej aktywacji, pomysłu, idei w tym zakresie na każdym etapie.

Etapy projektu

1

Badanie jakościowe:
przez kilka tygodni
zebraliśmy ponad 1000 aktywacji marek, które sprawdziliśmy, by pomóc Wam zbierać lajki, wzrusze i głaski, a unikać ciosów.

2

Ilościowa weryfikacja AKTYWACJI

Ostatecznie przebadaliśmy 160 aktywacji, z 5 głównych obszarów*

Zbadaliśmy również 27 stwierdzeń, które obrazują stosunek Polek i Polaków do świata, w którym żyją i aktualnych problemów.

*Badanie ilościowe na próbie reprezentatywnej Polaków w wieku 15-65; N=2000, CAWI.

3

Badanie jakościowe

Dodatkowo warsztatowo przepracowaliśmy z konsumentami wyłonione w badaniu ilościowym TOP20 i BOTTOM20 aktywacji.

Wiele źródeł aktywacji CSR/ESG

Marka
(biznes)
NGO (organizacje pozarządowe)
Fundacje
Państwo
Miasto
Samorząd
Społeczność lokalna
  • Reklamy w tv, kinie, internecie / YT/ Media społecznościowe
  • Portale i gazety informacyjne,/ branżowe/lokalne
  • Bilbordy, plakaty, aplikacje w telefonach , akcje lokalne, sąsiedzkie

Weryfikacja Twoich aktywacji

AH!Power Index klienta, porównanie z benchmarkiem i analiza jakościowa.

Masz już swoje aktywacje, pomysły, koncepty i chcesz je sprawdzić, zbadać:

  • Szybko (5 dni) sprawdzimy je dla Ciebie, odpowiemy, czy mają szanse zaistnieć w targecie
  • Badanie ilościowe metodologią AH!, do 4 propozycji, próba N=200 dla badanego targetu